Tájékoztatás

Az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12 i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet lehetővé teszi a hitelezők számára, hogy egységes eljárás alapján és egységesített formanyomtatványok használatával hajtsák be nem vitatott polgári és kereskedelmi ügyekkel kapcsolatos követeléseiket.

Az európai fizetési meghagyás végrehajtását a bíróságok rendelik el, kivéve Magyarországon, ahol ez az eljárás (polgári jogi) közjegyzői hatáskörbe tartozik.

Az eljárás során nincs szükség arra, hogy a felek a bíróság előtt megjelenjenek. Miután a jogosult benyújtja az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmét, az eljárás automatikusan zajlik; a jogosultnak további teendője nincs.

A rendelet hét formanyomtatványról rendelkezik.

Európai fizetési meghagyás

Az európai fizetési meghagyáshoz egységes formanyomtatványok kerültek rendszeresítésre, amelyek valamennyi nyelven elérhetők itt:

(https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-hu.do)

E linken további információkat is talál arra vonatkozóan, hogy mely bíróságok bocsáthatnak ki európai fizetési meghagyást, és hova kell küldeni a kérelmet tartalmazó formanyomtatványt.

Az eljárás megindításához ki kell tölteni az „A” formanyomtatványt, amelynek tartalmaznia kell a felek adatait, valamint a követelés jellegét és összegét. A bíróság megvizsgálja a kérelmet, és amennyiben a formanyomtatványt helyesen töltötték ki, 30 napon belül kibocsátja az európai fizetési meghagyást.

Ezt követően a meghagyást a bíróságnak kézbesítenie kell a kötelezett részére. A kötelezett vagy megfizeti a követelés összegét, vagy pedig vitatja azt. 30 nap áll rendelkezésére az európai fizetési meghagyásra vonatkozó ellentmondás benyújtására. Amennyiben erre sor kerül, az ügyet a nemzeti jog szerint illetékes polgári jogi bíróságokhoz kell áttenni.

Ha a kötelezett nem nyújt be ellentmondást, az európai fizetési meghagyás automatikusan végrehajthatóvá válik. Az európai fizetési meghagyás másolatát és szükség esetén annak fordítását meg kell küldeni azon tagállam végrehajtó hatóságainak, amelyben a meghagyást végre kell hajtani. Az európai fizetési meghagyást a végrehajtás szerinti tagállam nemzeti szabályaival és eljárásaival összhangban kell végrehajtani.

Útmutató a formanyomtatvány kitöltéséhez

A részletes útmutató („A” formanyomtatványhoz) elérhető az alábbi honlapon!:
(https://e-justice.europa.eu/dynForms.do?1379415637642)

Ausztriai fizetési meghagyás kibocsátására hatáskörrel rendelkező bíróság:

A bírósághoz 2009. június 30-a után beérkező, európai fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmek kizárólag a Bécsi Kereskedelmi Bíróság (Bezirksgericht für Handelssachen Wien) hatáskörébe tartoznak.

Bezirksgericht für Handelssachen Wien

Hivatali cím: Justizzentrum Wien Mitte, A-1030 Wien, Marxergasse 1a

Tel: +43-(0)1/51528-0
Fax: +43-(0)1/51528-693

http://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/2c9484853f386e94013f57e3f4b70aa4.de.html


Forrás: Európai Igazságügyi Portál