Lemondás a magyar állampolgárságról:

 

Általános információk:

A magyar állampolgár - a köztársasági elnökhöz címzett nyilatkozatában - lemondhat a magyar állampolgárságáról, ha

a) külföldi állampolgársággal is rendelkezik vagy annak megszerzését valószínűsíteni tudja,

és

b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel, vagy Magyarország területét külföldön történő letelepedés szándékával elhagyta, vagy külföldön élő magyar állampolgárként nincs bejelentett, érvényes tartózkodási helye Magyarországon.

Az osztrák állampolgárság felvételével kapcsolatos információk az alábbi oldalon találhatók.

Illetékes hivatal:

A lemondás iránti kérelem benyújtható:

  • Magyarországon járási okmányirodában vagy a Központi Okmányirodában
  • külföldön hivatásos konzuli tisztviselőnél vagy tiszteletbeli konzulnál

Lehetőség van a kérelem online előkészítésére a Konzinfo Ügysegéd online konzuli ügyintézési felületen. A Kozinfo Ügysegéd felületen kitöltött és beküldött kérelmek esetén kérjük, hogy hozzák magukkal a QR-kóddal ellátott adatlapot a személyes ügyintézésre.

Érintettek:

A lemondás iránti kérelmet személyesen kell benyújtani Konzuli Osztályunkon előzetes időpontfoglalás alapján. Kiskorú személy magyar állampolgárságról való lemondásához mindkét szülő – illetve 14. életévét betöltött gyermek esetén a gyermek - együttes hozzájárulása szükséges.

Szükséges dokumentumok:

  1. Kitöltött kérelemnyomtatvány
  2. Külföldi állampolgárság igazolása (pl: osztrák útlevél/személyazonosító igazolvány, vagy állampolgársági bizonyítvány) vagy állampolgársági ígérvény eredtben vagy hiteles másolatban, hiteles magyar fordítással ellátva
  3. Érvényes, személyazonosságot igazoló okmány (útlevél, vagy személyi igazolvány, vagy vezetői engedély)
  4. Magyar lakcímkártya (amelyen „külföldi cím” megjelölés szerepel, valamint nincsen érvényes tartózkodási cím)
  5. Magyar születési/házassági anyakönyvi kivonat/honosítási okirat
  6. Osztrák lakcímigazolás (Meldezettel)

Határidő:

Az ügyintézés hiánytalan kérelem benyújtása esetén nyolc-tíz hónapot vesz igénybe.

Költségek:

A kérelem benyújtása díjmentes. Amennyiben a kérelem benyújtásáról konzuli igazolás kiállítása szükséges (német nyelven), az igazolás díja 35 EUR.

További információk:

A magyar állampolgárság lemondással való megszűnéséről a köztársasági elnök okiratot ad ki. A magyar állampolgárság az okirat kiállítása napján szűnik meg.

Letölthető dokumentumok: