Haláleset hazai anyakönyvezése

Általános információk:

Magyar állampolgár külföldön történt halálesetét Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges.

Illetékes hivatal:

Halál hazai anyakönyvezés iránti kérelem benyújtható:

  • Magyarországon bármely települési anyakönyvvezetőnél, bármely kormányablaknál, vagy Budapest Főváros Kormányhivatal/Hazai Anyakönyvi Osztályán;
  • külföldön hivatásos konzuli tisztviselőnél (tiszteletbeli konzulnál nem nyújtható be a kérelem)

Érintettek:

A halál hazai anyakönyvezése iránti kérelmet személyesen lehet benyújtani Konzuli Osztályunkon előzetes időpontfoglalás alapján. A kérelem benyújtására bárki jogosult.

Szükséges dokumentumok:

  1. Kitöltött kérelemnyomtatvány az anyakönyvezéshez
  2. Elhunyt eredeti, külföldi halotti anyakönyvi kivonata* (Sterbeurkunde)
  3. Elhunyt magyar születési anyakönyvi kivonatának másolata
  4. Elhunyt útlevele/személyi igazolványa és lakcímkártyája
  5. Családi állapotot igazoló okirat (pl.: jogerős bírói ítélet, halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat)
  6. Kérelmező érvényes útlevele/személyi igazolványa

*Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy az eljáráshoz az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát eredetiben kell benyújtani, amely az eljárási alapiratok részét képezi, így az a kérelmezőnek nem adható vissza. Lehetősége van azonban arra, hogy az Ön által bemutatott eredeti iratról a Konzuli Osztályunkon – díj ellenében – készített hiteles másolatot használja fel az eljárásban.

Határidő:

Az ügyintézés hiánytalan kérelem benyújtása esetén két-három hetet vesz igénybe, melynek során magyar halotti anyakönyvi kivonat kerül kiállításra a konzuli tisztviselő által.

Költségek:

A haláleset hazai anyakönyvezése iránti eljárás díjmentes.

További információk:

Az elhunyt magyar útlevelét érvénytelenítés után a kérelmezőnek visszaadjuk. Az elhunyt magyar személyazonosító igazolványát, lakcímigazoló kártyáját, valamint jogosítványát érvénytelenítés céljából Magyarországra küldjük. Írásban jelzett igény esetén a személyazonosító igazolvány érvénytelenítés után visszakérhető.

Letölthető dokumentumok: